Projektcontroller til bygherrefunktionen i Bygningsstyrelsen

Har du lyst til at arbejde med Projektcontrolling hos én af Danmarks største offentlig bygherre? En stilling hvor du både kan være med til at understøtte økonomistyringen af vores store byggeprojekter og samtidig kan få et arbejdsliv i balance. Så er du måske vores nye kollega i Bygningsstyrelsen.

I Bygningsstyrelsen arbejder vi for at sikre bedst mulige rammer for statens ansatte, når vi vedligeholder, moderniserer og servicerer statens mange ejendomme – eller bygger nyt. Ejendomme som huser bl.a. ministerier, styrelsen, politiet og domstolene og mange af landets universiteter.

I stillingen kommer du tæt på byggeprojekterne, når de skal udføres og skal samarbejde med projektlederne og de øvrige bygherrespecialister i styrelsen om at sikre, at projekterne kommer sikkert i mål inden for budget.

Dine opgaver
Du kommer til at få dine egne projekter, hvor du understøtter projektledelsen og sikre at projektøkonomistyringen holdes på sporet.

Arbejdet indebærer bl.a.:

  • Tæt samarbejde med projektlederne om at sikre byggeprojekters gennemførelse inden for budget 
  • Deltagelse i de samlede controlleropgaver, herunder løbende budget- og forbrugsopfølgning og periodevis afrapportering 
  • Løbende risikovurdering af budgetoverholdelse, restbudget og forventet forbrug samt opfølgning
  • Medvirke til udvikling, vedligehold og forbedring af vores økonomistyringsværktøjer
  • Medvirke til at udvikle vores Project Cost Management funktion, hvor projekt-beregning (budgetlægning), -risikostyring og -controlling arbejder sammen om at sikre, at projekterne har det bedst mulige økonomiske grundlag for at blive gennemført og der sikres den bedst mulige opfølgning mens projekterne er i gang

Du vil, som en del af Projektteamet, arbejde tæt sammen med andre bygherrespecialister. Som en del af arbejdet kan du ligeledes blive introduceret til både projektberegning og risikostyring af projekter og også på sigt f.eks. facilitere risikoworkshops, estimere økonomiske reserver, og sikre opfølgning på risikostyringsaktiviteter på projekterne.

I samarbejdet mellem projektcontrolling, risikostyring og beregnerfunktionen vil du være med til at understøtte vores løbende udvikling og forbedre vores arbejde inden for økonomistyring af byggeprojekter, hvor indsamling og strukturering af erfaringsdata bliver en af de opgaver, som du vil være med til at løse.

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse som f.eks. cand. oecon., cand. polit., cand. merc., HD(R) eller lignende. Du kan også være byggeøkonom eller f.eks. IT-uddannet med en relevant supplerende økonomiuddannelse. Både nyuddannede og mere erfarne kan komme i betragtning til stillingen.

Vi ser gerne at:

  • du "elsker" Excel og trives med at arbejde med behandling og analyser af større datamængder
  • du har erfaring med BI, og gerne flair for arbejdet med data og digitalisering
  • du har gode kommunikative evner både i skrift og tale
  • du er god til at samarbejde på tværs af fagligheder og organisation, og er proaktiv i samarbejdet

Som person skal du have god talmæssig forståelse og solid økonomiforståelse og det er vigtigt, at du tager ansvar for at sikre fremdrift på dine arbejdsopgaver. Du har en systematisk og struktureret arbejdsgang og kan arbejde selvstændigt.

Ud over Excel, arbejder vi i Navision Stat og egne tilføjelsesprogrammer hertil. Hvis du i forvejen har kendskab til dette, og f.eks. MS Power Apps, er det selvfølgelig godt, men ellers sørger vi for, at du bliver lært godt op i de systemer, vi bruger. Tilsvarende er det en fordel, hvis du kender lidt til byggeprojekter og deres økonomi, men ellers kan vi også sagtens give dig den nødvendige introduktion til det.

Dine kollegaer
Bygningsstyrelsen er statens bygherre og har en lang række større planlagte byggeprojekter med en samlet volumen på mere end 4 mia. kr. Vi er løbende i gang med at styrke vores bygherrefunktion og arbejder på, at projekterne altid leveres til kunderne til aftalt tid, kvalitet og økonomi.

Planlægningsfunktionen (CB Plan), som du vil blive en del af, er en tværgående enhed på 29 medarbejdere med forskellige fagligheder inden for byggeri, hvoraf Projektteamet pt. består af 9 medarbejdere, hvor 5 arbejder med projektøkonomi. Planlægningsfunktionen har til opgave at understøtte styrelsens byggeprojekter på udvalgte specialeområder, som eksempelvis kalkulation af byggeprojekter, risikostyring, projektcontrolling, digitalisering af byggeriet, procesoptimering, kvalitetssikring af projektmateriale mv.

Du vil blive en del af en enhed, hvor vi hjælper hinanden og arbejder med ambitionen om løbende at udvikle bygherrefunktionen. Der venter dig en alsidig hverdag med en uformel omgangsform, hvor vi har fokus på medarbejdertrivsel, og hvor du får rig mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer.

Om os
Bygningsstyrelsen er statens største ejendoms- og byggevirksomhed, og vi stiller lokaler til rådighed for ministerier og styrelser, politi og domstole samt universiteter. Bygningsstyrelsen bygger, driver og vedligeholder således en væsentlig del af den samlede bygningsmasse i den statslige sektor. Vi løfter vores opgave gennem nybyggeri og moderniseringer, ved at udleje statens ejendomme og ved at videreformidle private lejemål til de statslige institutioner.

Vil du læse mere om, hvem vi er, og hvad vi gør, kan du gøre det HER, og du kan ligeledes læse om vores medarbejderes karrierehistorier HER. Du kan også få et indblik i, hvad der aktuelt sker i Bygningsstyrelsen på vores LinkedIn profil HER.

Ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem staten og Akademikernes Centralorganisation eller anden relevant overenskomst. Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transport- og Boligministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med de til enhver tid tilhørende styrelser. Dit arbejdssted er Carsten Niebuhrs Gade 43 i København.

I Bygningsstyrelsen har vi en aktivitetsbaseret kontorindretning. Det betyder, at vores kontormiljø er indrettet i arbejdsområder, der understøtter de arbejdsopgaver, du løser i løbet af din arbejdsdag. Vi har valgt den aktivitetsbaserede indretning, fordi vi i Bygningsstyrelsen ønsker at styrke vores samarbejde og videndeling samt understøtte et godt arbejdsmiljø med høj trivsel. Du kan læse mere om det HER.

Ansøgning og kontakt
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte fung. teamleder Andreas Claus Hansen på tlf.: 41 70 14 32 (efter den 5. august) eller mail ahans@bygst.dk eller kontorchef Anja Tschufarin Buhl på tlf.: 41 70 12 55 eller mail: ant@bygst.dk.

Du søger stillingen ved at gå ind på www.bygst.dk/job/ eller via denne side. Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest onsdag d. 7. august. Vi forventer at holde 1. samtaler medio august 2024 med henblik på tiltrædelse 1. oktober 2024 eller efter aftale.


Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed og bygherre. Vi leverer arbejdspladser til statslige institutioner og fysiske rammer til universiteter. Mangfoldighed er et aktiv, som vi bruger i vores hverdag for at løse vores opgaver. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, etnicitet eller religion til at søge.
Ansøgningsfrist:
07-08-2024

Hjemmeside:
www.bygst.dk