Analysemedarbejder til at styrke vores analysekraft inden for integration, EU og international rekruttering

Tænk - hvis dine kvalitative og kvantitative analyser var med til at understøtte integrationsindsatsen i kommunerne, samt danske virksomheders rekruttering af velkvalificerede udlændinge? Det kan dine analyser faktisk hos os.

I Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har vi høje ambitioner for analysearbejdet, og en klar ramme og retning for indsatsen – i form af en nyligt lanceret vidensstrategi- og handleplan! Du får samtidig et job med flekstid, samt en varierende hverdag, hvor du kan bringe hele analyse-værktøjskassen i spil!

Velkommen til team Viden & Analyse
I team Viden & Analyse, som hører til kontoret Økonomi og Analyse, gennemfører vi målrettede analyser for at styrke vores styring og rådgivning, inden for SIRIs kerneopgaver. Vi lægger vægt på udbygning af SIRIs datagrundlag, monitorering af udviklinger og tendenser, samt strategiske analyser, som løfter kvaliteten af styrelsens arbejde.

Vi er pt. i gang med en ambitiøs udvikling af vores analysearbejde og har allerede lagt en række spor ud, herunder lanceringen af en samlet vidensstrategi- og handleplan for styrelsen i 2023.

I kontoret er vi ca. 30 medarbejdere. I team Viden og Analyse, som du bliver en del af, får du fem dedikerede kolleger + 3 studenter, der er fast tilknyttet til teamet.

Vi er kendetegnet ved at være:

 • et fællesskab med blik for ansvarlighed og selvstændighed, men hvor samarbejdet også er i højsædet
 • optaget af at skabe et professionelt og på samme tid et uhøjtideligt arbejdsmiljø
 • et godt kollegialt sammenhold med fokus på løbende sparring, tæt dialog og en rar omgangstone
 • fokuseret på at skabe resultater for vores brugere, men også at gøre plads til andet end arbejde, fx har vi løbeklub, træningsfaciliteter – og så holder vi nogle ret fede fredagsbarer i vores Slyngelstue, hvor vi spiller bordtennis og brætspil, drikker fadøl og sodavand, diskuterer, griner og fortæller røverhistorier

Du kan læse mere om kontoret og SIRI her.

Dine arbejdsopgaver

 • videreudvikling af vores kvantitative og kvalitative analysekapacitet, herunder udnyttelsen af ministerieordningens registerdata fra Danmarks Statistik, gennemførelse af surveys, samt kvalitative interviews
 • varetagelse af løbende driftsopgaver, fx besvarelse af aktindsigtsager, udvalgsspørgsmål, ministerforelæggelser
 • udarbejdelse af og opfølgning på resultatkontrakter for civilsamfundsorganisationer
 • ad-hoc dataarbejde

Vi arbejder ud fra en klyngestruktur, og du får ansvaret for at sikre den løbende dialog med et eller flere udvalgte kontorer. Det gør vi for at sikre, at dine opgaver er tæt koblet til de løbende behov og ønsker i SIRIs fagkontorer, samt direktionens strategiske sigte.

Om dig

 • en relevant uddannelse, fx cand.scient.soc., pol., polit., anth. el.lign.
 • arbejder selvstændigt, proaktivt og tager ansvar for dine opgaver
 • strategisk tænkende og selvstændigt kan bidrage til at identificere de vigtigste vidensbehov for styrelsen 
 • kommunikativ stærk med blik for visualisering af data
 • kan formidle komplekse analyser på en letforståelig måde – både internt i ministeriet og eksternt ift. fx kommuner og organisationer 
 • samarbejdsorienteret, og evner at skabe gode relationer og bidrager til en god stemning på arbejdspladsen 

Det er en fordel (men ikke et krav), hvis du har erfaring med:

 • at gennemføre analyser eller evalueringer fra beskæftigelses- og udlændingeområdet
 • at arbejde med større datasæt i Excel
 • kodning i fx SAS el.lign.
 • registerbaserede analyser – eller mod på at kaste dig over området

Vi tilbyder dig

 • et tværfagligt arbejdsfællesskab med en nærværende ledelse
 • fokus på løbende sparring, fx bliver alle væsentlige analyser valideret af en team-kollega
 • gode udviklingsmuligheder af dine kompetencer, fx via deltagelse i kurser, konferencer og opdyrkning af relevante netværk
 • fleksibel arbejdstid med betalt frokostpause

Yderligere information
Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte kontorchef Morten Thaning Thulstrup på tlf. 72 14 24 20. 

Er du vores nye analysemedarbejder?
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV, eksamensbevis mv. senest søndag d. 11. august 2024.

Vi forventer at holde 1. samtalerunde d. 15. august 2024. Der vil i forbindelse med 2. samtalerunde indgå en mindre skriftlig test. 2. samtalerne vil forventeligt ligge primo uge 34.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer og erfaring. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Udlændinge- og Integrationsministeriet med tilhørende institutioner, og arbejdsstedet er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby.

Stillingen er en fast stilling på fuldtid med gennemsnitligt 37 timer om ugen.

Du skal være sikkerhedsgodkendt til ”FORTROLIGT” for at arbejde i denne stilling og kunne opretholde denne under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang.Ansøgningsfrist:
11-08-2024

Arbejdstid:
Fuldtid

Arbejdssted:
Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby

Hjemmeside:
siri.dk

Følg os på LinkedIn:


Kontaktpersoner: