Specialkonsulent eller fuldmægtig til strategisk økonomistyring og it-projektøkonomi

Har du lyst til at arbejde med økonomistyring på et højt fagligt niveau tæt på de strategiske beslutninger i en veldrevet styrelse? Kan du være vores garant for en sikker styring af en samlet driftsøkonomi på ca. 500 mio.kr., herunder et stort it-udviklingsbudget? Så kan vi tilbyde en stilling i STAR’s centrale økonomikontor, hvor du vil få ansvar, mulighed for at udvikle dig samt bidrage med dine kompetencer og gode idéer. 

Strategisk økonomistyring tæt på topledelsen i et stærkt teamsamarbejde

Vi styrker lige nu kontorets budgetteam og søger derfor to nye kolleger med stærke økonomikompetencer og sans for formidling. Hovedfokus vil være på budgetarbejdet og understøttelse af direktionens strategiske prioriteringer på tværs af styrelsens bevillinger til både løn, it-udvikling og øvrig drift. 

I den ene stilling er fokus på økonomistyringen af styrelsens it-projekter i tæt samarbejde med vores Digitaliseringskontor. Det vedrører generelt styrelsens it-projekter, dog særligt styrelsens it-moderniseringsprojekt. Her skal du i samarbejde med it-projektledere og produktejere løbende udarbejde materiale til direktionen og styregruppen på projektet, så der er overblik over det konkrete forbrug, prognoser for forbruget i projektets levetid, herunder forventninger til omfanget af hhv. analyse og udviklingsopgaver i projektet. Du skal med andre ord medvirke til, at projektet gennemføres inden for de givne økonomiske rammer.

Vi ved, at god økonomistyring og rådgivning bliver endnu bedre, når den bygger på en solid forretningsforståelse. Vi prioriterer derfor, at alle i kontoret som en del af det løbende arbejde opbygger indsigt i og forståelse for de beskæftigelsesfaglige målsætninger og prioriteter i styrelsen som helhed.

Dine konkrete ansvarsområder og opgaver sammensætter vi på baggrund af din faglige profil og erfaring, men du vil sammen med resten af teamet komme til at bidrage til følgende opgaver:  

 • Finanslovsforslag på Beskæftigelsesministeriets område
 • Styrelsens årlige grundbudget for løn, øvrig drift og it-udvikling 
 • Beslutningsoplæg til styrelsens direktion til brug for tværgående, strategiske prioriteringer af styrelsens samlede økonomi, herunder lønbudgettet og det tværgående it-budget
 • Budgetanalyser og ledelsesinformation til styrelsens direktion og Beskæftigelsesministeriets departement
 • Udvikling af metoder til mere præcis budgettering og bedre styring af styrelsens økonomi
 • Understøtte god og effektiv decentral lønstyring i styrelsens øvrige kontorer i tæt dialog med kontorchefer og medarbejdere i andre dele af styrelsen

Vi lægger vægt på et stærkt fagligt teamsamarbejde, hvor ingen arbejder i ”siloer,” men alle indgår i tværgående opgaver. Din opgaveportefølje vil derfor komme til bestå af en blanding af løbende driftsopgaver og udviklingsprojekter, hvor du både vil have dine ”egne” ansvarsområder og samtidig indgå i samarbejdsprojekter med kolleger. 

Om kontoret

I Økonomi har vi ansvaret for det samlede budget og regnskab for styrelsen. Derudover administrerer vi tilskudsbevillinger og statsrefusion til kommuner m.fl. for et større milliardbeløb. 

Styrelsen har en stærk digitaliseringsprofil og har blandt andet ansvaret for en række centrale it-systemer, der understøtter beskæftigelsesindsatsen på landsplan. I Økonomi arbejder vi tæt sammen med styrelsens digitaliseringskontor om budgettering og prioritering af en særskilt it-bevilling på et trecifret millionbeløb årligt.

Økonomi har en nøglerolle i udarbejdelse ledelsesinformation og beslutningsoplæg til styrelsens direktion til brug for strategiske prioriteringer af styrelsens samlede økonomi. Kontoret har desuden ansvaret for den løbende udvikling af styrelsens interne finansielle kontrolmiljø.

Vi er 33 medarbejdere i kontoret, som er organiseret i fem delvist overlappende teams, og vi samarbejder på kryds og tværs. Vi går op i et godt arbejdsmiljø med en uformel tone, hvor der altid er plads til at hjælpe hinanden. I ledelsen i kontoret lægger vi vægt på at være tilgængelige, sætte en tydelig retning og give dig konkret feedback på dine arbejdsopgaver, så du får de bedst mulige forudsætninger for at lykkes og udvikle dig. Vi går op i, at der er en god balance mellem arbejdsliv og fritid.

Når øjnene skal have en pause fra regnearkene, skruer vi op for musikken til fælles kontormotion en gang dagligt. Vi prioriterer også tid til fælles morgenmad om fredagen og andre sociale arrangementer. 

Bliv vores nye kollega

Vi forestiller os, at du har en økonomisk orienteret samfundsvidenskabelig uddannelse som f.eks. cand.oecon., cand.polit. eller cand.merc. – eller måske er du cand.scient.pol. med en solid talforståelse. 

Derudover så forestiller vi os, at du:

 • har stærke Excel-kundskaber og kan forholde dig analytisk til store datamængder
 • har en sikker pen og sans for skriftlig formidling
 • er god til at samarbejde og kan lide at indgå i samarbejder med mange forskellige mennesker internt og eksternt
 • er omhyggelig og kvalitetsbevidst i løsning af dine opgaver 
 • har godt humør og som en naturlig ting engagerer dig i dine kolleger og det sociale liv på din arbejdsplads.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til statslige økonomi- og regnskabsregler, herunder kendskab til det statslige budgetsystem og budgetloven samt erfaring med Navision, SBS og Indfak, men det er ikke et krav. Du kan være nyuddannet eller have nogle års erfaring. Vi sørger selvfølgelig for faglig sparring og god oplæring. Der vil være gode muligheder for at udvikle dig i stillingen og sætte dit præg på opgaveløsningen.

Løn- og ansættelsesvilkår  

De ledige stillinger er faste fuldtidsstillinger. Vi ser gerne, at du starter snarest muligt og senest den 1. oktober 2024. 

Du bliver ansat som fuldmægtig eller konsulent afhængig af din erfaring og kompetencer efter overenskomsten for akademikere i staten.

Dit daglige arbejdssted vil være Vermundsgade 38, 2100 København Ø. 

Spørgsmål og ansøgning  

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte kontorchef Thomas Normann Pedersen på tlf. nr. 7221 7710. 

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Tina Kjærsgaard i Beskæftigelsesministeriets HR på tlf.nr. 5162 2762 fra den 7. august.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

Send din ansøgning, cv og eksamenspapirer elektronisk senest mandag den 12. august 2024.

Vi forventer at holde samtaler i uge 33.

Vi ser frem til at læse din ansøgning.
 Vi arbejder for flest muligt i job på et bæredygtigt arbejdsmarked

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en del af Beskæftigelsesministeriet. Vores opgave er at få flest muligt i job på et bæredygtigt arbejdsmarked.

Vores arbejdsfelt er bredt og varieret. Det spænder fra betjening af ministeren og Folketingets partier i samarbejde med departementet - til implementering af beskæftigelsespolitikken i dialog med vores mange samarbejdspartnere, herunder arbejdsmarkedets parter. Vi har høje faglige standarder, så de politiske beslutningstagere har det bedst mulige grundlag at træffe deres beslutninger på. Vi vægter samarbejde højt, og løsningerne, som vi finder i fællesskab, har betydning for millioner af menneskers dagligdag.

Du kan læse mere om os og vores arbejde på www.star.dk.
Application due
12-08-2024

Start date


Work hours


Position category


Position type
Fuldmægtig

Workplace
København

Contact
[Project.ContactPerson1.ProfileImage-]
 
contacticon
contacticon
[Project.ContactPerson2.ProfileImage-]
 
contacticon
contacticon
[Project.ContactPerson3.ProfileImage-]
 
contacticon
contacticon
[Project.ContactPerson4.ProfileImage-]
 
contacticon
contacticon
Follow us

Share/Print