Forhandlere for statens arbejdsgivere

Har du en juridisk eller anden samfundsvidenskabelig baggrund, og har du erfaring som overenskomstforhandler? Så kan du være en af vores nye kolleger

I Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Center for Overenskomster rådgiver vi de statslige arbejdsgivere om overenskomstforhold og forhandler statens overenskomster. Du kan være den medarbejder, vi søger, hvis du har erfaring med overenskomstforhandlinger og rådgivning af arbejdsgivere og har interesse for at arbejde i spændfeltet mellem jura, politik og forhandling.

Om stillingerne i Center for Overenskomster

Vi søger akademiske medarbejdere med lyst til at påtage sig en bred opgaveportefølje inden for juridisk rådgivning, forhandling og projektarbejde med henblik på at varetage statens arbejdsgiverrolle. Vi bidrager også til lovforslag inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område både nationalt og EU-retligt samt til implementering på de statslige arbejdspladser. Du får mulighed for at lære godt embedsmandshåndværk og at navigere i politiske processer, da vores arbejde også indebærer ministerbetjening og rådgivning af vores departement.

Din opgaveportefølje kan fx være at:

 • Implementere det statslige overenskomstresultat fra forhandlingerne i 2024.
 • Forhandle med de faglige organisationer – i konkrete sager og ved overenskomstforhandlinger.
 • Rådgive de statslige arbejdsgivere om overenskomstforhold og kollektiv arbejdsret.
 • Udarbejde juridiske analyser og forberede fagretlige sager i tæt samarbejde med eksterne advokater.
 • Deltage i styrelsens forberedelse af overenskomstforhandlingerne i 2026, herunder udarbejde analyser og strategioplæg.
 • Udarbejde analyser og deltage som projektleder/projektdeltager i tværgående projekter, f.eks. partsprojekter aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2024.
 • Koordinere og indgå i tværgående projekter og indsatser internt og eksternt.
 • Sikre en god kontakt til og dialog med de faglige organisationer samt ledere og HR-medarbejdere i staten.

Styrelsen og centerets dagsordener går på tværs af den statslige sektor, og centeret har en bred samarbejdsflade til de faglige organisationer, ministerier, styrelser, DA, KL, Danske Regioner og en lang række øvrige samarbejdspartnere. Vi arbejder tværfagligt i styrelsen, og du vil derfor indgå i et tæt samarbejde om opgaveløsningen med andre kontorer i styrelsen.

Om dig

Du har en relevant samfundsfaglig kandidatuddannelse, fx cand.jur, cand.merc.jur eller cand.soc.jur. Du har erfaring – fx fra centraladministrationen, en arbejdsgiverorganisation eller en større HR-funktion.  

Vi lægger vægt på, at du:

 • Trives med og værdsætter værdien af samarbejde og har flair for interessenthåndtering.
 • Har erfaring med overenskomstforhandlinger, og indsigt i arbejdsmarkedsforhold og arbejdsret.
 • Kan formidle komplekse problemstillinger klart og præcist både skriftligt og mundtligt.
 • Har god dømmekraft og kan arbejde selvstændigt og struktureret.
 • Har en veludviklet analytisk sans og er god til at navigere i en politisk, juridisk og økonomisk kontekst.
 • Er initiativrig og ikke er bleg for at tage teten.
 • Trives med, at forandringer er en del af hverdagen.
 • Har et godt humør og masser af gåpåmod.

Om os

Du får hos os en unik mulighed for at udbygge din faglighed med forhandlingskompetencer, håndtering af større policy-dagsordener, interessenthåndtering, projektledelse og viden om arbejdsret. Vi lægger vægt på, at dine opgaver løbende tilpasses dine kompetencer og ambitioner.

Du vil blive en del af et kontor med høj faglighed, stort engagement og godt humør. Vi lægger vægt på at være modtagerorienterede i vores kommunikation og leverancer samt at have en høj grad af professionalisme, troværdighed og ansvarlighed i de opgaver, vi løser.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Om styrelsen

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen varetager statens arbejdsgiverrolle og forhandler og implementerer overenskomster på det statslige arbejdsmarked. Styrelsen er desuden ansvarlig for fællesstatslige initiativer på arbejdsmiljø-, kompetenceudviklings- og rekrutteringsområdet, udvikling af samarbejdsstrukturen i staten, samt for udvikling af ledelsesområdet, herunder opfølgning på ledelses- og kompetenceaftalen og udvikling af det statslige lederudviklingsprogram PLUS.

En nærmere præsentation af styrelsens opgaver og organisation findes på www.medst.dk.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Dit arbejdssted vil være Landgreven 4, 1301 København K.

Hvis du vil vide mere

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Sara Bacher Jakobsen, tlf. 35 27 11 61, e-mail: sabaj@medst.dk eller kontorchef Sofie Plesner, tlf. 35 27 11 39, e-mail: sofple@medst.dk.

Ansøgning

Vil du søge stillingen, skal du sende ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via linket ”Søg stillingen” senest den 12. august 2024. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 33 og 34.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Application due
12-08-2024

Workplace
København

Contact
 
 
 
 
Share